NIEUWS

11/05Nieuwe aangifteplicht voor onroerend goed in Frankrijk in 2023
Eigenaars van Frans vastgoed, bestemd voor residentieel gebruik, dienen voor de periode vóór 01/07/2023 bepaalde gegevens met ... meer
18/05Aangifte personenbelasting - deadline 15/7 en 18/10
Vanaf dit jaar houdt de fiscus rekening met de aard van het de inkomsten om de indieningstermijn van de aangifte personenbelasting te bepale ... meer
01/03Deadline vrijwillige aanpassing van de statuten van vennootschappen naar aanleiding van het hervormde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ( WVV ) nadert.
Laten we even recapituleren. Vanaf 1 mei 2019 is het hervormde wetboek van toepassing op alle nieuwe vennootschappen, alsook op bestaande ... meer
01/03VZW - Jaarlijkse patrimoniumtaks
VZW's, private stichting en internationale VZW's dienen een jaarlijkse patrimoniumtaks te betalen indien het vermogen van de VZW of ... meer
16/01BTW aftrek volgens wettelijk gebruik
Gemengde btw-belastingplichtigen kunnen in België het recht op aftrek toepassen volgens de regel van het algemeen verhoudingsgetal. Mit ... meer
15/12Nieuwe factuurvermelding vanaf 01/01/2023 verlegging BTW werken in onroerende staat
Het voldoen van de BTW bij werken in onroerende staat voor een BTW-plichtige afnemer wordt verplicht verlegd naar de afnemer. Tot eind 20 ... meer
30/12Met één voet in het nieuwe jaar
Ook 2023 belooft een jaar vol fiscale wijzigingen, hervormingen en verrassingen te worden! Bepaalde aangekondigde wijzigingen zullen slec ... meer
16/01Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel inzake btw als inkomstenbelastingen
Vanaf 1 januari 2028 worden, zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw zullen voor de volgende beroepsgroepen de forfaitaire reg ... meer
11/05Transitiepremie voor jonge ondernemers
De Vlaamse regering heeft beslist om de bestaande transitiepremie te verruimen naar jonge ondernemers. Oorspronkelijk was de premie bedoe ... meer
10/05Vlaams beschermingsmechanisme verlengd in mei en juni
Wie verplicht gesloten blijft in mei en juni 2021, kan een beroep blijven doen op het beschermingsmechanisme. Ook wie open is, maar minst ... meer
10/05Verlenging 6% BTW tarief tot 30/09/2021 voor horeca
De overheid heeft vorige vrijdag de circulaire gepubliceerd i.v.m. de tijdelijke BTW-verlaging voor horecadiensten.  De tariefverlag ... meer
31/03Update over het Globalisatiemechanisme
Het corona globalisatiemechanisme biedt ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een o ... meer
03/03Brexit Veerkracht subsidie
Heel wat Vlaamse kmo’s zullen in de komende maanden door Brexit hun strategische businessplannen moeten herzien en zich noodgedwongen ... meer
30/03De Heropstartlening
Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete li ... meer
30/03De Paaspauze vanaf 27 maart 2021
Van 27 maart tot 25 april 2021 gelden opnieuw verstrengde coronamaatregelen: - niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen ... meer
22/02Vriendenaandeel: doen of niet?
Onder motto van het spaargeld te activeren, heeft de overheid het Vriendenaandeel uitgevonden! Als particulier kan u tot EUR 75.000 inves ... meer
19/02Verlenging van de handelshuurlening tot 1 juli 2021
De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder min. 1 maand huur kwij ... meer
06/02Globalisatiemechanisme
Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% ... meer
01/02Vlaams beschermingsmechanisme 4 (steunperiode 1/1 t.e.m. 31/1/2021)
Op 5 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor januari en februari 2021. Ondernemi ... meer
25/016% tarief in de bouw verruimd
De federale regering heeft onlangs beslist om het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouwingswerken van de 32 centrumsteden u ... meer
19/01Niet langer onbelast bijverdienen
In 2018 besliste de regering dat er tot EUR 6.000 (door indexatie in 2020 EUR 6.340) onbelast kan bijverdiend worden. De regeling stootte ec ... meer
15/01Ministerraad keurt dubbel overbruggingsrecht voor februari 2021 goed
Nadat begin januari de voorwaarden voor het overbruggingsrecht in 2021 bekend werden gemaakt, hebben we ondertussen de eerste wijziging hier ... meer
07/01Laatste update over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in 2021
Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2021 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbrugging ... meer
07/01Corona-handelshuurlening: uitbreiding tot max. 4 maanden huur
Via de handelshuurlening schiet het Vlaams Gewest een deel van de handelshuur voor, op voorwaarde dat de verhuurder ook een deel kwijtscheld ... meer
06/01Globalisatiepremie – nieuwe coronasteun in de maak
De Vlaamse Regering werkt aan een nieuwe premie, de Globalisatiepremie. Deze premie komt er voor ondernemingen die in de laatste drie kwarta ... meer
04/01Vlaams beschermingsmechanisme 3 - periode 16/11/2020 tot 31/12/2020
Ondernemers die te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de periode 16/11/2020 tot 31/12/2020 t.o.v dezelfde periode in 2019 ... meer
20/11OVERZICHT VAN DE CORONA-MAATREGELEN
Individueel uitstel van betaling van belasting zonder boetes en nalatigheidsintresten  Fiscale vrijstelling van subsidies die worden ... meer
21/10Update Coronamaatregelen
We zitten in een volgende fase van de corona-uitbraak. Nieuwe maatregelen zorgen voor nieuwe ondersteuningspremies. Hieronder geven wij e ... meer
07/08Corona-update: het overbruggingsrecht en het relance-overbruggingsrecht in juli en augustus
Ondernemingen werken op dit moment op verschillende ritmes, afhankelijk van de impact van de corona-maatregelen.  Het corona-overbruggi ... meer
03/08Corona-update: aanvraag ondersteuningspremie vóór 15 augustus 2020
CORONA ondersteuningspremie   WAT ? Heel wat ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen die open zijn gebleven of terug ope ... meer
13/07Corona- Update
De Kamer heeft vorige week donderdag een nieuwe reeks maatregelen goedgekeurd die de solvabiliteit van bedrijven en zelfstandigen ... meer
27/05Update Coronamaatregelen
Graag geven we hieronder een update over de corona-maatregelen   Corona-ouderschapsverlof Het coronoa-ouderschapsverlof is sinds k ... meer
15/05Update BTW berichtgeving
Beste klant,   De Fod. Financien meldt vandaag dat door een technisch probleem bij de overheid sommige btw-aangiften, ingediend t ... meer
03/04*UPDATE* Compensatiepremie van 3000 euro + Wat te doen met handelshuur?
Woensdagmiddag 1 april heeft de Vlaamse regering een nieuwe premie aangekondigd: de corona-compensatiepremie. Deze nieuwe premie richt zi ... meer
27/03*UPDATE* Aanvraag corona- hinderpremie
Beste klant, Vanaf vandaag staat de aanvraagprocedure voor de corona-hinderpremie open. Je kan enkel een premie krijgen in geval van v ... meer
25/03*UPDATE* - Corona maatregelen
Beste klant,   Er is een stroom aan maatregelen die aangekondigd, verduidelijkt of aangepast worden. Hieronder geven we u een ... meer
18/03*UPDATE* - Bijkomende steunmaatregelen BTW - Bedrijfsvoorheffing - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting
Beste Klant, Sinds vandaag zijn er bijkomende maatregelen in het kader van de verplichtingen tegenover de Fod. Financiën. Gewoonl ... meer
13/03Update Corona - overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Beste klant, Ondertussen zijn er bijkomende maatregelen aangekondigd en kunnen we meer informatie geven over de overbruggingsrecht voor z ... meer
13/03Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus ( COVID-19)
Beste klant,   De impact van het coronavirus op onze activiteiten en economie neemt per dag toe. De Federale overheid heeft daarom ee ... meer
01/01Nieuw vennootschapsrecht
Sinds mei 2019 is er een nieuw vennootschapsrecht in voege. Vanaf 1 januari zijn de dwingende bepalingen van toepassing, ook al zijn de stat ... meer
01/01Nieuwe autofiscaliteit
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de personenwagens berekend volgens een nieuwe formule. Vanaf dan geldt dezelfde ber ... meer
01/01Snellere BTW-teruggave voor starters
In normale gevallen kan er maar teruggave van een BTW-tegoed gevraagd worden op het einde van het kwartaal. Daarna heeft de fiscus nog 3 maa ... meer
29/05Nieuw vennootschapsrecht sinds 1 mei 2019
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in voege. De inwerkingtreding gebeurt in verschillende stappen met als laatste stap de vol ... meer
29/05Zelfstandige en papa geworden? Nu ook voor jou vaderschapsverlof!
Vanaf 1 mei 2019 hebben zelfstandigen (en meewerkende echtgenoten) die vader zijn geworden, recht op vaderschapsverlof. Het vaderschapsverlo ... meer
29/05640 EUR belastingvrije dividenden, en nu…?
Vanaf inkomstenjaar 2018 is de eerste schijf van EUR 640 van ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. De regering wil met ... meer
21/03Voorafbetaling belastingen over inkomsten 2019
Het zomerakkoord heeft geleid tot een verhoging van het vermeerderingspercentage naar 6,75% dat wordt toegepast wanneer een vennootschap gee ... meer
21/03Planten van de tuinaannemer niet langer aan 21% maar aan 6% BTW
In de tuinaanlegsector wordt reeds geruime tijd gepleit voor een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% btw op de levering van planten ... meer
21/03Een EORI-nummer ?!
In principe treedt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie (hierna: EU). De onderhandelingen over de scheiding gingen ... meer
23/01Voorafbetalingen 2019 - Nieuw rekeningnummer en gestructureerde mededeling
Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de voorafbetalingen een nieuw uniek rekeningnummer en wijzigt de gestructureerde mededeling.  De voo ... meer
23/01Laatste jaar voor de toepassing van de verhoogde investeringsaftrek
De hervorming van de vennootschapsbelasting, ingevoerd vanaf 1 januari 2018, bevatte heel wat maatregelen, die in verschillende fases worden ... meer
23/01Voordeel van alle aard gratis ter beschikking gestelde onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen vastgesteld op factor 2 i.p.v. 3,8
De nieuwe formule voor de berekening van het voordeel alle aard van gratis ter beschikking gestelde onroerend goed is definitief.  D ... meer
30/11Vervanging feestdagen en collectieve vakantie -formaliteiten
Ieder jaar zijn er 10 wettelijke feestdagen bepaald. Werknemers van de privésector werken in principe op deze dagen niet. Wanneer ... meer
27/11Fiscale optimalisatie met pensioensparen
Nu we richting einde van het jaar gaan, is het interessant om te evalueren of er mogelijkheid is tot fiscale optimalisatie. Pensioensparen i ... meer
27/11Hervorming van het vennootschapsrecht: wat verandert er?
Of je nu starter of ervaren ondernemer bent, de komende nieuwe Wet van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is voor iedereen van tel. Kies ... meer
24/08Als zelfstandige extra fiscaal sparen voor je pensioen via de POZ
Bovenop het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is er een nieuwe, aanvullende optie tot sparen: de ... meer
15/07Onbelast bijverdienen
Sinds 15 juli 2018 is het toegestaan om tot €6000 per jaar onbelast bij te verdienen. Dit geldt voor drie verschillende soorten activit ... meer
02/07Schoolverlater én jobstudent
Je bent schoolverlater en wil nog bijverdienen als jobstudent of je wil een schoolverlater in dienst nemen voor vakantiewerk? In dit nieuwsb ... meer
15/01Uitbreiding van flexi- jobs
Bijklussen in de horecasector kan sinds december 2015 ook met een flexi-job, een voordelig statuut. Sinds het nieuwe jaar, 1 januari 2018 ... meer
06/045 nieuwe corona-ondersteuningsmaatregelen
Er zijn 5 nieuwe ondersteuningsmaatregelen beslist eind maart: 1. KWIJTSCHELDING HUUR De opvallendste maatregel is een belastingvermin ... meer
22/02Vriendenaandeel: doen of niet?
Onder motto van het spaargeld te activeren, heeft de overheid het Vriendenaandeel uitgevonden! Als particulier kan u tot EUR 75.000 inves ... meer
11/05Transitiepremie voor jonge ondernemers
De Vlaamse regering heeft beslist om de bestaande transitiepremie te verruimen naar jonge ondernemers. Oorspronkelijk was de premie bedoe ... meer
16/01Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel inzake btw als inkomstenbelastingen
Vanaf 1 januari 2028 worden, zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw zullen voor de volgende beroepsgroepen de forfaitaire reg ... meer
30/12Met één voet in het nieuwe jaar
Ook 2023 belooft een jaar vol fiscale wijzigingen, hervormingen en verrassingen te worden! Bepaalde aangekondigde wijzigingen zullen slec ... meer
15/12Nieuwe factuurvermelding vanaf 01/01/2023 verlegging BTW werken in onroerende staat
Het voldoen van de BTW bij werken in onroerende staat voor een BTW-plichtige afnemer wordt verplicht verlegd naar de afnemer. Tot eind 20 ... meer
16/01BTW aftrek volgens wettelijk gebruik
Gemengde btw-belastingplichtigen kunnen in België het recht op aftrek toepassen volgens de regel van het algemeen verhoudingsgetal. Mit ... meer
01/03VZW - Jaarlijkse patrimoniumtaks
VZW's, private stichting en internationale VZW's dienen een jaarlijkse patrimoniumtaks te betalen indien het vermogen van de VZW of ... meer
01/03Deadline vrijwillige aanpassing van de statuten van vennootschappen naar aanleiding van het hervormde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ( WVV ) nadert.
Laten we even recapituleren. Vanaf 1 mei 2019 is het hervormde wetboek van toepassing op alle nieuwe vennootschappen, alsook op bestaande ... meer
18/05Aangifte personenbelasting - deadline 15/7 en 18/10
Vanaf dit jaar houdt de fiscus rekening met de aard van het de inkomsten om de indieningstermijn van de aangifte personenbelasting te bepale ... meer
11/05Nieuwe aangifteplicht voor onroerend goed in Frankrijk in 2023
Eigenaars van Frans vastgoed, bestemd voor residentieel gebruik, dienen voor de periode vóór 01/07/2023 bepaalde gegevens met ... meer