6% tarief in de bouw verruimd

De federale regering heeft onlangs beslist om het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouwingswerken van de 32 centrumsteden uit te breiden naar het volledige land.

Om van de 6% btw te kunnen genieten moet:

  • het project de sloop van een oude (significante) constructie omvatten
  • vervolgens dient er een nieuwe woning op het perceel gebouwd te worden
  • beide werken worden uitgevoerd door één en dezelfde juridische persoon

Bovendien moet de woning:

  • ofwel verkocht worden aan een natuurlijke persoon die dit gebouw gebruikt als enige en eigen woning. De oppervlakte van de herbouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m². Daarbij moet de koper zijn domicilie vestigen op dit adres. Deze voorwaarden moeten min. 5 jaar voldaan blijven.
  • ofwel verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor gedurende een periode van minstens 15 jaar.

Er dient een verklaring van de bouwpromotor ingediend te worden bij de btw-administratie, waarin staat dat bovenstaande voorwaarden voldaan zijn. De verklaring moet mede ondertekend zijn door de verkrijger en moet ingdiend worden vóór dat de btw opeisbaar wordt.