Brexit Veerkracht subsidie

Heel wat Vlaamse kmo’s zullen in de komende maanden door Brexit hun strategische businessplannen moeten herzien en zich noodgedwongen heoriënteren naar nieuwe markten, producten en diensten. Zij moeten bijvoorbeeld nieuwe afzetmarkten zoeken of een diversificatiestrategie opzetten.

Ook bepalingen uit het EU-VK handels- en samenwerkingsakkoord, zoals de nieuwe Britse invoertarieven, oorsprongsregels en andere douaneformaliteiten, maken het nodig de bedrijfsvoering te herbekijken.

Voor deze belangrijke strategische oefening geeft VLAIO een duwtje in de rug via dde Brexit Veerkracht subsidie. 

Een onderneming die een duurzame bedrijfstransformaties wil uitvoeren om de impact van de Brexit op te vangen, komt in aanmerking. Concreet financiert VLAIO deze samenwerking tussen een projectindiener (= een ondernemer die hinder ondervindt) en een externe private dienstverlener (= consultancybureau, kennisinstelling of studiebureau), die de kmo bijstaat bij deze strategische heroriëntatie.  

VLAIO steunt hierbij de personeelskost bij de externe dienstverlener en eventueel ook bij de projectindiener, en dit telkens voor maximaal € 25.000. In totaal kan een kmo voor zijn project minimaal € 20.000 en maximaal € 50.000 Brexit veerkrachtsubsidie ontvangen, waarbij de steun 50% bedraagt van de totale projectbegroting.