Nieuw vennootschapsrecht sinds 1 mei 2019

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in voege. De inwerkingtreding gebeurt in verschillende stappen met als laatste stap de volledige conformiteit vanaf 1 januari 2024. 

Elke vennootschap die opgericht wordt sinds 1 mei 2019 volgt volledig het nieuwe vennootschapsrecht.  Vanaf 1 januari 2024 moeten de statuten van alle bestaande vennootschappen conform de nieuwe wetgeving zijn.
Elke bestaande vennootschap die een statutenwijziging doorvoert tussen 01/05/2019 en 31/12/2019, kan vrijwillig zijn statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Vanaf 01/01/2020 moet dit verplicht gebeuren. Vanaf 01/01/2024 moeten alle statuten verplicht aangepast zijn aan de wetgeving.

Onafhankelijk of de statuten van de vennootschap al dan niet zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving, zijn er een aantal dwingende bepalingen die voor elke vennootschap van toepassing zijn vanaf 01/01/2020. Enkele van die bepalingen zijn het gebruik van de nieuwe benamingen, de liquiditeitstest bij winstuitkering of de alarmbelprocedure.

Het is in de meeste gevallen niet aangeraden om nu al pro-actief de statuten aan te passen via een bezoek aan de notaris, gezien dit voor extra kosten kan zorgen.