Met één voet in het nieuwe jaar

Ook 2023 belooft een jaar vol fiscale wijzigingen, hervormingen en verrassingen te worden!

Bepaalde aangekondigde wijzigingen zullen slechts een beperkte impact hebben ( bv. aanpassing van factuurvermeldingen ), de vooropgestelde hervorming van het regime van de auteursrechten zal op brede schaal impact hebben op de verloningspolitiek in diverse sectoren. 

Hieronder reeds een voorproefje.

Auteursrechten

De regering wil het fiscaal regime en de toepassingsvoorwaarden omtrent auteursrechtelijke vergoedingen aanpassen. Er is ondertussen al heel wat inkt gevloeid over de vooropgestelde wijziging van de toepassingsvoorwaarden. Wie in de toekomst nog auteursrechtelijke vergoedingen wenst te genieten zal moeten voldoen aan sterk gewijzigde criteria.

De wetgever wenst aldus terug te keren naar de oorspronkelijke doelstellingen van de bijzondere regeling en het aantal auteursrechtelijk beschermde werken die in aanmerking komen voor het gunstregime in te perken. Omdat de regeling heel breed kon worden geïnterpreteerd, kozen de laatste jaren diverse sectoren ervoor om hun personeel en bedrijfsleiders gedeeltelijk in auteursrechten te vergoeden. De bedoeling is de grenzen van het fiscaal gunstige regime opnieuw duidelijk te stellen, met allerhande bijkomende randvoorwaarden. 

De implementatie van het nieuwe regime wordt gespreid over de kalenderjaren 2023 tem. 2025.

Zodra de hervormingsvoorstellen worden goedkeurd, berichten we hierover verder.

Investeringsaftrek 

De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek naar 25% die van kracht was sinds 2020 werd niet verlengd. De investeringsaftrek valt bijgevolg vanaf 01.01.2023 terug naar 8%.

"BTW-verlegging" factuurvermelding bij werken in onroerende staat wijzigt 

Vanaf 1/1/2023 dient de vermelding op een factuur voor werken in onroerende staat gewijzigd te worden, het eenvoudig vermelden van "BTW verlegd" is niet langer voldoende.

Wij informeren uitgebreid in een aparte post hierover.

Renovatieplicht voor residentiële gebouwen

Sinds 1/1/2022 bestaat de renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen. Vanaf 1/1/2023 wordt deze renovatieplicht uitgebreid voor residentiële gebouwen in Vlaanderen.

Iedere (nieuwe) eigenaar die vanaf 1/1/2023 een gebouw koopt of verkrijgt met een EPC waarde E of lager dient binnen de 5 jaar na het tekenen van de notariële akte het gebouw zodanig te renoveren dat een label D of beter wordt bereikt.