Uitbreiding van flexi- jobs

Bijklussen in de horecasector kan sinds december 2015 ook met een flexi-job, een voordelig statuut.

Sinds het nieuwe jaar, 1 januari 2018, is het systeem uitgebreid naar heel wat andere sectoren. Onder andere bakkers, kappers en slagers mogen nu ook ‘flexi-jobbers’ aanwerven. Bovendien mogen gepensioneerden voortaan onbeperkt gebruik maken van het statuut. 

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

Eenvoudig gesteld kan een werknemer die al werk heeft, bijklussen als flexi-job werknemer.  Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden aan verbonden.

De werknemer moet gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgevers. Bovendien mag de werknemer geen arbeidsovereenkomst meer hebben bij dezelfde werkgever waar hij de flexi-job uitoefent. 

Wat zijn de voordelen van een flexi-job?

De werknemer is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen op het geld dat hij/zij verdient. Bovendien bouwt de flexi-jobber sociale rechten op.

De werkgever betaalt enkel een werkgeversbijdrage van 25%. Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.

Voor bijkomende informatie contacteer onze Administratie & HR afdeling