NIEUWS

13/07Corona- Update
De Kamer heeft vorige week donderdag een nieuwe reeks maatregelen goedgekeurd die de solvabiliteit van bedrijven en zelfstandigen ... meer
27/05Update Coronamaatregelen
Graag geven we hieronder een update over de corona-maatregelen   Corona-ouderschapsverlof Het coronoa-ouderschapsverlof is sinds k ... meer
15/05Update BTW berichtgeving
Beste klant,   De Fod. Financien meldt vandaag dat door een technisch probleem bij de overheid sommige btw-aangiften, ingediend t ... meer
03/04*UPDATE* Compensatiepremie van 3000 euro + Wat te doen met handelshuur?
Woensdagmiddag 1 april heeft de Vlaamse regering een nieuwe premie aangekondigd: de corona-compensatiepremie. Deze nieuwe premie richt zi ... meer
27/03*UPDATE* Aanvraag corona- hinderpremie
Beste klant, Vanaf vandaag staat de aanvraagprocedure voor de corona-hinderpremie open. Je kan enkel een premie krijgen in geval van v ... meer
25/03*UPDATE* - Corona maatregelen
Beste klant,   Er is een stroom aan maatregelen die aangekondigd, verduidelijkt of aangepast worden. Hieronder geven we u een ... meer
18/03*UPDATE* - Bijkomende steunmaatregelen BTW - Bedrijfsvoorheffing - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting
Beste Klant, Sinds vandaag zijn er bijkomende maatregelen in het kader van de verplichtingen tegenover de Fod. Financiën. Gewoonl ... meer
15/03 CORONA: RAADHUIS blijft werken op volle kracht, maar voorziet slechts minimale bezetting in de kantoren.
 RAADHUIS blijft werken op volle kracht, maar voorziet slechts minimale bezetting in de kantoren. Teneinde een verantwoord evenwicht ... meer
13/03Update Corona - overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Beste klant, Ondertussen zijn er bijkomende maatregelen aangekondigd en kunnen we meer informatie geven over de overbruggingsrecht voor z ... meer
13/03Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus ( COVID-19)
Beste klant,   De impact van het coronavirus op onze activiteiten en economie neemt per dag toe. De Federale overheid heeft daarom ee ... meer
01/01Nieuw vennootschapsrecht
Sinds mei 2019 is er een nieuw vennootschapsrecht in voege. Vanaf 1 januari zijn de dwingende bepalingen van toepassing, ook al zijn de stat ... meer
01/01Nieuwe autofiscaliteit
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de personenwagens berekend volgens een nieuwe formule. Vanaf dan geldt dezelfde ber ... meer
01/01Snellere BTW-teruggave voor starters
In normale gevallen kan er maar teruggave van een BTW-tegoed gevraagd worden op het einde van het kwartaal. Daarna heeft de fiscus nog 3 maa ... meer
29/05Nieuw vennootschapsrecht sinds 1 mei 2019
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in voege. De inwerkingtreding gebeurt in verschillende stappen met als laatste stap de vol ... meer
29/05Zelfstandige en papa geworden? Nu ook voor jou vaderschapsverlof!
Vanaf 1 mei 2019 hebben zelfstandigen (en meewerkende echtgenoten) die vader zijn geworden, recht op vaderschapsverlof. Het vaderschapsverlo ... meer
29/05640 EUR belastingvrije dividenden, en nu…?
Vanaf inkomstenjaar 2018 is de eerste schijf van EUR 640 van ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. De regering wil met ... meer
21/03Voorafbetaling belastingen over inkomsten 2019
Het zomerakkoord heeft geleid tot een verhoging van het vermeerderingspercentage naar 6,75% dat wordt toegepast wanneer een vennootschap gee ... meer
21/03Planten van de tuinaannemer niet langer aan 21% maar aan 6% BTW
In de tuinaanlegsector wordt reeds geruime tijd gepleit voor een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% btw op de levering van planten ... meer
21/03Een EORI-nummer ?!
In principe treedt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie (hierna: EU). De onderhandelingen over de scheiding gingen ... meer
23/01Voorafbetalingen 2019 - Nieuw rekeningnummer en gestructureerde mededeling
Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de voorafbetalingen een nieuw uniek rekeningnummer en wijzigt de gestructureerde mededeling.  De voo ... meer
23/01Laatste jaar voor de toepassing van de verhoogde investeringsaftrek
De hervorming van de vennootschapsbelasting, ingevoerd vanaf 1 januari 2018, bevatte heel wat maatregelen, die in verschillende fases worden ... meer
23/01Voordeel van alle aard gratis ter beschikking gestelde onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen vastgesteld op factor 2 i.p.v. 3,8
De nieuwe formule voor de berekening van het voordeel alle aard van gratis ter beschikking gestelde onroerend goed is definitief.  D ... meer
30/11Vervanging feestdagen en collectieve vakantie -formaliteiten
Ieder jaar zijn er 10 wettelijke feestdagen bepaald. Werknemers van de privésector werken in principe op deze dagen niet. Wanneer ... meer
27/11Fiscale optimalisatie met pensioensparen
Nu we richting einde van het jaar gaan, is het interessant om te evalueren of er mogelijkheid is tot fiscale optimalisatie. Pensioensparen i ... meer
27/11Hervorming van het vennootschapsrecht: wat verandert er?
Of je nu starter of ervaren ondernemer bent, de komende nieuwe Wet van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is voor iedereen van tel. Kies ... meer
24/08Als zelfstandige extra fiscaal sparen voor je pensioen via de POZ
Bovenop het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is er een nieuwe, aanvullende optie tot sparen: de ... meer
15/07Onbelast bijverdienen
Sinds 15 juli 2018 is het toegestaan om tot €6000 per jaar onbelast bij te verdienen. Dit geldt voor drie verschillende soorten activit ... meer
02/07Schoolverlater én jobstudent
Je bent schoolverlater en wil nog bijverdienen als jobstudent of je wil een schoolverlater in dienst nemen voor vakantiewerk? In dit nieuwsb ... meer
15/01Uitbreiding van flexi- jobs
Bijklussen in de horecasector kan sinds december 2015 ook met een flexi-job, een voordelig statuut. Sinds het nieuwe jaar, 1 januari 2018 ... meer
03/08Corona-update: aanvraag ondersteuningspremie vóór 15 augustus 2020
CORONA ondersteuningspremie   WAT ? Heel wat ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen die open zijn gebleven of terug ope ... meer
15/07Onbelast bijverdienen
Sinds 15 juli 2018 is het toegestaan om tot €6000 per jaar onbelast bij te verdienen. Dit geldt voor drie verschillende soorten activit ... meer
24/08Als zelfstandige extra fiscaal sparen voor je pensioen via de POZ
Bovenop het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is er een nieuwe, aanvullende optie tot sparen: de ... meer
27/11Fiscale optimalisatie met pensioensparen
Nu we richting einde van het jaar gaan, is het interessant om te evalueren of er mogelijkheid is tot fiscale optimalisatie. Pensioensparen i ... meer
27/11Hervorming van het vennootschapsrecht: wat verandert er?
Of je nu starter of ervaren ondernemer bent, de komende nieuwe Wet van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is voor iedereen van tel. Kies ... meer
30/11Vervanging feestdagen en collectieve vakantie -formaliteiten
Ieder jaar zijn er 10 wettelijke feestdagen bepaald. Werknemers van de privésector werken in principe op deze dagen niet. Wanneer ... meer
23/01Voorafbetalingen 2019 - Nieuw rekeningnummer en gestructureerde mededeling
Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de voorafbetalingen een nieuw uniek rekeningnummer en wijzigt de gestructureerde mededeling.  De voo ... meer
23/01Laatste jaar voor de toepassing van de verhoogde investeringsaftrek
De hervorming van de vennootschapsbelasting, ingevoerd vanaf 1 januari 2018, bevatte heel wat maatregelen, die in verschillende fases worden ... meer
23/01Voordeel van alle aard gratis ter beschikking gestelde onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen vastgesteld op factor 2 i.p.v. 3,8
De nieuwe formule voor de berekening van het voordeel alle aard van gratis ter beschikking gestelde onroerend goed is definitief.  D ... meer
21/03Voorafbetaling belastingen over inkomsten 2019
Het zomerakkoord heeft geleid tot een verhoging van het vermeerderingspercentage naar 6,75% dat wordt toegepast wanneer een vennootschap gee ... meer
21/03Planten van de tuinaannemer niet langer aan 21% maar aan 6% BTW
In de tuinaanlegsector wordt reeds geruime tijd gepleit voor een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% btw op de levering van planten ... meer
21/03Een EORI-nummer ?!
In principe treedt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie (hierna: EU). De onderhandelingen over de scheiding gingen ... meer
29/05Zelfstandige en papa geworden? Nu ook voor jou vaderschapsverlof!
Vanaf 1 mei 2019 hebben zelfstandigen (en meewerkende echtgenoten) die vader zijn geworden, recht op vaderschapsverlof. Het vaderschapsverlo ... meer
29/05640 EUR belastingvrije dividenden, en nu…?
Vanaf inkomstenjaar 2018 is de eerste schijf van EUR 640 van ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. De regering wil met ... meer
01/01Nieuw vennootschapsrecht
Sinds mei 2019 is er een nieuw vennootschapsrecht in voege. Vanaf 1 januari zijn de dwingende bepalingen van toepassing, ook al zijn de stat ... meer
01/01Snellere BTW-teruggave voor starters
In normale gevallen kan er maar teruggave van een BTW-tegoed gevraagd worden op het einde van het kwartaal. Daarna heeft de fiscus nog 3 maa ... meer
01/01Nieuwe autofiscaliteit
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de personenwagens berekend volgens een nieuwe formule. Vanaf dan geldt dezelfde ber ... meer
13/03Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus ( COVID-19)
Beste klant,   De impact van het coronavirus op onze activiteiten en economie neemt per dag toe. De Federale overheid heeft daarom ee ... meer
13/03Update Corona - overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Beste klant, Ondertussen zijn er bijkomende maatregelen aangekondigd en kunnen we meer informatie geven over de overbruggingsrecht voor z ... meer
15/03 CORONA: RAADHUIS blijft werken op volle kracht, maar voorziet slechts minimale bezetting in de kantoren.
 RAADHUIS blijft werken op volle kracht, maar voorziet slechts minimale bezetting in de kantoren. Teneinde een verantwoord evenwicht ... meer
25/03*UPDATE* - Corona maatregelen
Beste klant,   Er is een stroom aan maatregelen die aangekondigd, verduidelijkt of aangepast worden. Hieronder geven we u een ... meer
18/03*UPDATE* - Bijkomende steunmaatregelen BTW - Bedrijfsvoorheffing - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting
Beste Klant, Sinds vandaag zijn er bijkomende maatregelen in het kader van de verplichtingen tegenover de Fod. Financiën. Gewoonl ... meer
27/03*UPDATE* Aanvraag corona- hinderpremie
Beste klant, Vanaf vandaag staat de aanvraagprocedure voor de corona-hinderpremie open. Je kan enkel een premie krijgen in geval van v ... meer
03/04*UPDATE* Compensatiepremie van 3000 euro + Wat te doen met handelshuur?
Woensdagmiddag 1 april heeft de Vlaamse regering een nieuwe premie aangekondigd: de corona-compensatiepremie. Deze nieuwe premie richt zi ... meer
15/05Update BTW berichtgeving
Beste klant,   De Fod. Financien meldt vandaag dat door een technisch probleem bij de overheid sommige btw-aangiften, ingediend t ... meer
27/05Update Coronamaatregelen
Graag geven we hieronder een update over de corona-maatregelen   Corona-ouderschapsverlof Het coronoa-ouderschapsverlof is sinds k ... meer
13/07Corona- Update
De Kamer heeft vorige week donderdag een nieuwe reeks maatregelen goedgekeurd die de solvabiliteit van bedrijven en zelfstandigen ... meer
03/08Corona-update: aanvraag ondersteuningspremie vóór 15 augustus 2020
CORONA ondersteuningspremie   WAT ? Heel wat ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen die open zijn gebleven of terug ope ... meer