Deadline vrijwillige aanpassing van de statuten van vennootschappen naar aanleiding van het hervormde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ( WVV ) nadert.

Laten we even recapituleren.

Vanaf 1 mei 2019 is het hervormde wetboek van toepassing op alle nieuwe vennootschappen, alsook op bestaande vennootschappen vanaf het kalenderjaar 2020.

De impact van het nieuwe wetboek (WVV) is niet min. Enkele van de belangrijkste hervormingen zijn de aanzienlijke vermindering van het aantal vennootschapsvormen en het afschaffen van het minimum kapitaal voor Besloten Vennootschappen ( BV ).

Het WVV biedt ook een aantal nieuwe mogelijkheden die interessant kunnen zijn voor uw vennootschap. Zo kunt u aandelencategorieën creëren of opteren voor meervoudig stemrecht. De inbreng ( =  kapitaal ) kan beschikbaar gemaakt worden voor uitkering, alsook mag de officiële communicatie tussen aandeelhouders en het bestuursorgaan voortaan digitaal verlopen. 

Wie NA 1 mei 2019 een vennootschap oprichtte, viel meteen onder de nieuwe wetgeving, en hoeft niets te ondernemen.

Bestaande vennootschappen, opgericht vóór de inwerkingtreding van het WVV ( vóór 1/5/2019 ), ongeacht de vennootschapsvorm, moeten vóór 01 januari 2024 de statuten aanpassen en in lijn brengen met het nieuwe Wetboek.

Graag helpen wij u hierbij. Neem contact op met ons, we overlopen samen de statuten van uw vennootschap en we lichten de volgende stappen toe.

Het is een uitgelezen moment om de kenmerken en werkingsregels van uw onderneming te actualiseren, alsook om even stil te staan bij het beheer van uw vermogen. Een aanpassing van uw huwelijksstelsel of het verlenen van een zorgvolmacht kan nuttig blijken.   

Het risico bestaat dat de notarissen in het najaar overbevraagd zullen zijn, dus maken wij hier graag snel werk van.

Onze adviseurs staan u alvast graag bij.