Aangifte personenbelasting - deadline 15/7 en 18/10

Vanaf dit jaar houdt de fiscus rekening met de aard van het de inkomsten om de indieningstermijn van de aangifte personenbelasting te bepalen:

18 oktober 2023: als er sprake is van een complexe aangifte (bv. bij inkomsten uit winsten, baten, bezoldiging als bedrijfsleider of aan meewerkende echtgenoot, buitenlandse beroepsinkomsten)

15 juli 2023: als er geen sprake is van een complexe aangifte.

Er wordt hierbij niet langer een onderscheid gemaakt indien de aangifte wordt ingediend via een mandataris (boekhouder) of niet.

Gezien de Fod. Financien de indieningstermijnen elk jaar vervroegd, is het voor ons uiterst belangrijk om alle nodige documenten en informatie tijdig te ontvangen.

Indien dit nog niet gebeurd zou zijn, vragen we u alle documenten te bezorgen tegen ten laatste vrijdag 2 juni 2023.