*UPDATE* - Corona maatregelen

Beste klant,

 

Er is een stroom aan maatregelen die aangekondigd, verduidelijkt of aangepast worden.

Hieronder geven we u een laatste stand van zaken.

 

Gisteren heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat ook kappers verplicht moeten sluiten.

Zij kunnen nu ook beroep doen op de hinderpremie van EUR 4.000.

  

De procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid is vereenvoudigd, onder druk van de enorme vraag.

Er dient geen voorafgaande aanvraag meer te gebeuren. Elk bedrijf kan bij de loonopgave doorgeven of er door de medewerkers gewerkt werd of niet.

Daarnaast is alle werkloosheid (ook economische) gelijkgeschakeld met werkloosheid door overmacht.

Belangrijk hierbij is dat de RVA de toepassing van werkloosheid wegens overmacht alsnog desgevallend dient goed te keuren en de overmacht in principe moet kunnen aangetoond worden.

Elke werkloze heeft van de Vlaamse Overheid recht op een eenmalige financiële tegemoetkoming voor de elektriciteit-, gas- en waterfactuur.

Er zijn strikte voorwaarden voor de uitoefening van een bijberoep in combinatie met werkloosheid.

Deze voorwaarden worden nu tijdelijk versoepeld tot 30 juni 2020:

  • Wie zijn bijberoep al uitoefende vóór hij op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, moet zijn bijberoep niet aangeven bij de RVA. Er is tijdelijk geen toelating nodig van de RVA om verder te werken als zelfstandige in bijberoep.
  • De voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop de activiteit uitgeoefend mag worden en het soort activiteit dat mag uitgeoefend worden, zijn niet van toepassing.
  • De inkomsten uit het zelfstandig bijberoep hebben bovendien geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Er zijn nieuwe maatregelen over de betaling van de RSZ:

  • Indien uw onderneming verplicht is gesloten door de corona-maatregelen is er uitstel tot 15 december 2020 van alle RSZ-betalingen die verschuldigd zijn vanaf 20 maart 2020.
  • Indien uw onderneming volledig gesloten is naar aanleiding van de corona-maatregelen (en dus niet verplicht door de overheid), zal u op basis van een ‘verklaring op eer’ ook uitstel krijgen tot 15 december 2020. De modaliteiten worden vanaf 26 maart 2020 kenbaar gemaakt.
  • Voor de ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn maar waarvan de economische activiteit sterk daalt voor het tweede kwartaal 2020, volgen nadere instructies later van RSZ.  

We verwachten nog maatregelen over o.a. de solden en de jaarvergaderingen van vennootschappen.

Zodra er nieuws is, informeren wij u met een update.

Indien u vragen heeft over uw situatie of over één van de maatregelen, aarzel niet ons te contacteren.

 

Het RAADhuis-team