Update Coronamaatregelen

Graag geven we hieronder een update over de corona-maatregelen
 
Corona-ouderschapsverlof

Het coronoa-ouderschapsverlof is sinds kort ook beschikbaar voor zelfstandigen. Wordt je zelfstandige activiteit in mei en/of juni gedeeltelijk onderbroken omdat je moet zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of voor een kind met een beperking tot 21 jaar, dan kan je nu ook beroep doen op het corona-ouderschapsverlof.

De uitkering bedraagt EUR 523,24 per maand en kan niet gecumuleerd worden met een andere uitkering. Voor een alleenstaande zelfstandige wordt het bedrag verhoogd tot EUR 875 per maand.

Op dit moment kan er nog geen definitieve aanvraag gedaan worden, enkel een preregistratie via het sociaal verzekeringsfonds.

  
Overbruggingsrecht juni

De versoepeling van het overbruggingsrecht naar aanleiding van corona is verlengd tot eind juni. In mei wordt het overbruggingsrecht automatisch uitgekeerd indien het reeds aangevraagd was voor april en indien er niet wordt doorgegeven dat de activiteit herstart is.

Voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt moet het overbruggingsrecht opnieuw aangevraagd worden. In tegenstelling tot de uitkering voor de maand mei, gebeurt dit voor de maand juni niet automatisch.

Gelieve contact op te nemen met ons indien je graag wilt dat deze aanvraag voor juni door ons in orde gebracht wordt.

Corona-lening

Om financiële ademruimte te creëren, voorziet PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum EUR 25.000 (en max. EUR 2 mio).
De toegepaste intrestvoet  voor KMO’s en zelfstandigen is 4,5% (voor start-ups en scale-ups is dit 5%-6%).
Er is de mogelijkheid tot vrijstelling van kapitaalsaflossingen voor KMO’s en zelfstandigen voor een af te spreken periode bij de start van de lening.

Er zijn zeer specifieke voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om gebruik te maken van de lening. Zo moet de onderneming intrinsiek gezond en levensvatbaar zijn. Dit wil o.a. zeggen dat de onderneming geen achterstallen heeft op lopende kredieten, belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de coronacrisis.
Voor bedrijven met (bancaire) kredieten moet er een engagement van de banken zijn om aan boord te blijven.
U kunt voor meer informatie over de corona-lening bij ons terecht of op corona-lening .