Planten van de tuinaannemer niet langer aan 21% maar aan 6% BTW

In de tuinaanlegsector wordt reeds geruime tijd gepleit voor een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% btw op de levering van planten door een tuinaannemer. Aan die pleit komt nu een einde vermits in de Commissie Financiën eind januari 2019 een wetsvoorstel is goedgekeurd voor die btw-verlaging.

Het probleem stelt zich momenteel dat wanneer een tuinaannemer een tuin gaat aanplanten bij een klant op zijn werkuren én op het plantenmateriaal 21% btw moet rekenen. Het gaat dan volgens de btw-Administratie immers om een dienst, en meer bepaald om een werk in onroerende staat, en niet meer om de levering van een goed. Gaat de tuinaannemer of zijn klant zelf die planten aankopen, dan betalen zij slechts 6% btw.

Om die oneerlijke concurrentie weg te werken, werd door de Kamercommissie dan ook beslist om de levering van planten door een tuinaannemer te verlagen naar 6% btw. Op die manier komt de Kamercommissie tegemoet aan een eis waar de tuinsector al jaren voor pleit. Houd er wel rekening mee dat het een wetsvoorstel is, maar verwacht wordt dat het voorstel tegen het nieuwe plantenseizoen in wet zou moeten omgezet zijn.

Voor de tuinaannemer is het wel van belang dat hij zijn factuur correct opstelt. Hij zal nl. een opsplitsing moet maken op zijn factuur tussen enerzijds zijn werkuren, die met 21% btw moeten gerekend worden, en anderzijds de levering van de planten, waarover de tuinaannemer 6% btw moet factureren. Momenteel heeft zo’n uitsplitsing geen enkele zin en moet thans over de totale factuur 21% btw gerekend worden. Van zodra de desbetreffende wet in het Belgische Staatsblad verschenen is, is het wel belangrijk dat de tuinaannemer aangehaalde uitsplitsing op zijn factuur maakt. Anders zal alsnog het 21% btw-tarief op zijn factuur gelden. Van zodra de wetgeving ter zake verschenen is, brengen wij u hiervan op de hoogte.