Hervorming van het vennootschapsrecht: wat verandert er?

Of je nu starter of ervaren ondernemer bent, de komende nieuwe Wet van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is voor iedereen van tel. Kies ik voor een vennootschap of niet? Welke vennootschapsvorm is het meest van toepassing? Ben ik persoonlijk aansprakelijk? De nieuwe wet zal een ander licht werpen op de vragen. 

Drie ingrijpende wijzigingen lichten wie hier al kort toe:

1.   Meer dan 15 vennootschapsvormen worden herleid naar 4

De wildgroei aan vennootschapsvormen wordt teruggebracht naar 4:

De maatschap: aantrekkelijk vanwege zijn eenvoudige oprichting, maar risicovoller vanwege de persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid. De vof en gcv gaan op in deze vorm.

De coöperatieve vennootschap (cv): voor minstens drie aandeelhouders, allemaal beperkt aansprakelijk.

De besloten vennootschap (bv): de vroegere bvba, vooral interessant voor kleine en middelgrote ondernemingen (geen startkapitaal).

De naamloze vennootschap (nv): voor grote bedrijven (startkapitaal: 61.500 euro).

Aan de Europese vennootschap en het economisch samenwerkingsverband werd niet geraakt, aangezien die onder Europees toezicht vallen.

In de toekomst zal men bij een besloten vennootschap (bv) ook over bestuurders en aandeelhouders spreken en niet langer over vennoten en zaakvoerders.

2.   Afschaffing van het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen

Het onderscheid tussen handelsvennootschappen, die een commercieel doel hebben (bv. een bouwbedrijf), en burgerlijke vennootschappen, die geen commercieel doel hebben (bv. de praktijk van twee artsen), valt weg. Alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen worden in het nieuwe wetboek beschouwd als ‘ondernemingen’. Het belang daarvan is dat burgerlijke vennootschappen en vzw’s vanaf de invoering van het nieuwe wetboek ook het faillissement zullen kunnen aanvragen. Een ‘recht’ dat tot nu toe alleen is voorbehouden voor handelsvennootschappen.

3.   Vennootschap oprichten zonder startkapitaal

Het startkapitaal in de bv verdwijnt: vroeger bedroeg het startkapitaal van een bvba 18.550 euro. In de nieuwe bv ben je vrij om zonder enig kapitaal te starten. De minimumkapitaalsvereiste wordt vervangen door de voorwaarde van toereikend aanvangsvermogen. Daardoor wordt het financieel plan bij de oprichting van een vennootschap belangrijker, waarbij de minimumvereisten verhoogd worden.

Daarnaast zal er bij elke uitkering aan aandeelhouders een dubbele test moeten uitgevoerd worden, zodat de schuldeisers hun bescherming blijven behouden. De nieuwe wet voert hiervoor een balanstest en een liquiditeitstest in.

Wat met bestaande vennootschappen?

Die krijgen een overgangsperiode. Ze hebben tot 2029 de tijd om hun statuten volledig in overeenstemming te brengen met het nieuwe vennootschapsrecht. Doen ze dat niet, dan wordt hun onderneming automatisch omgevormd naar de meest conforme vorm.

De definitieve wet moet nog gestemd worden door het parlement. We houden u op de hoogte.