Voordeel van alle aard gratis ter beschikking gestelde onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen vastgesteld op factor 2 i.p.v. 3,8

De nieuwe formule voor de berekening van het voordeel alle aard van gratis ter beschikking gestelde onroerend goed is definitief. 

De Administratie heeft zich in 2018 moeten neerleggen bij de rechtspraak en aanvaarden dat er voor de berekening van het VAA bewoning geen onderscheid kon gemaakt worden indien een woning ter beschikking werd gesteld door een vennootschap of een zelfstandige. Het verschil tussen beide berekeningen werd gezien als strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Voor AJ 2018 werd als gevolg in beide berekeningen tijdelijk geen factor toegepast, hetgeen voordelig was voor alle belastingplichtigen.

Ondertussen heeft de minister van Financiën een definitieve oplossing uitgewerkt, die gepubliceerd is in december 2018.

De nieuwe berekening van het voordeel alle aard bewoning is vanaf 01/01/2019:

Geïndexeerd K.I. x 100/60 x 2 voor gebouwde onroerende goederen

Geïndexeerd K.I. x 100/90 voor ongebouwde onroerende goederen