Nieuwe aangifteplicht voor onroerend goed in Frankrijk in 2023

Eigenaars van Frans vastgoed, bestemd voor residentieel gebruik, dienen voor de periode vóór 01/07/2023 bepaalde gegevens met betrekking tot de bewoning van het vastgoed aan te geven.

Dit is een nieuwe aangifteplicht sinds 01/01/2023. Op basis van deze gegevens wil de Franse overheid bepalen welke eigenaars onderworpen zijn aan een tweede verblijfstaks (taxe d'habitation) en wie onderworpen is aan leegstandsheffing (taxe sur les logements vacants).

Indien de aangifte niet, ,niet tijdig of niet correct wordt ingediend, kan een boete van EUR 150 worden opgelegd, met de bijkomende verplichting om de aangifte (correct) in te dienen.

De aangifte moet worden ingediend via uw persoonlijke of professionele account op impôts.gouv.fr .