VZW - Jaarlijkse patrimoniumtaks

VZW's, private stichting en internationale VZW's dienen een jaarlijkse patrimoniumtaks te betalen indien het vermogen van de VZW of stichting meer dan EUR 25.000 bedraagt.

De grondslag voor die belasting is het geheel van de bezittingen die een vzw in eigendom heeft. Daarvoor komen zowel lichamelijke (bijvoorbeeld gebouwen) als onlichamelijke (bijvoorbeeld auteursrechten) goederen in aanmerking.

Een aantal bezittingen, zoals bijvoorbeeld onroerende goederen die in het buitenland liggen, vallen daarbuiten.

Van het geheel van de belastbare bezittingen mogen er op enkele uitzonderingen na geen schulden of lasten afgetrokken worden.

In principe zijn al de vzw’s met een zetel in België onderworpen aan de jaarlijkse taks.

In bepaalde gevallen is uw vzw echter vrijgesteld van de taks of is een driejaarlijkse aangifte voldoende.

1. Vermogen van maximaal EUR 25.000: geen taks verschuldigd, maar een jaarlijkse melding is verplicht.

2. Vermogen groter dan EUR 25.000: er is een jaarlijkse of 3-jaarlijkse aangifteverplichting, afhankelijk van de hoogte van de te betalen taks.

De aangifte of melding dient te gebeuren voor 31 maart 2023.