BTW aftrek volgens wettelijk gebruik

Gemengde btw-belastingplichtigen kunnen in België het recht op aftrek toepassen volgens de regel van het algemeen verhoudingsgetal. Mits het verkrijgen van een machtiging kunnen ze de regel van het werkelijk gebruik toepassen, wat neerkomt op de uitoefening van het recht op aftrek volgens het gebruiks- en bestemmingsbeginsel.

Vanaf 1 januari 2023 dient er een voorafgaandelijke kennisgeving gedaan te worden om de BTW-aftrek volgens het werkelijk gebruik te kunnen toepassen.

Voor gemengde btw-belastingplichtigen die op 31.12.2022. reeds het principe van het werkelijk gebruik toepassen, wordt een overgangsperiode voorzien waarbinnen ze ook moeten een elektronisch verzoek indienen voor de toepassing van deze aftrekregeling volgens de regel van het werkelijk gebruik. De deadline voor het indienen van dit verzoek is 30 juni 2023.

De klanten die geïmpacteerd zijn door deze wetswijziging worden rechtstreeks door ons gecontacteerd.