Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel inzake btw als inkomstenbelastingen

Vanaf 1 januari 2028 worden, zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw zullen voor de volgende beroepsgroepen de forfaitaire regeling afgeschaft:

slager -spekslager
bakker, brood- en banketbakker
caféhouder
heren- en dameskapper - herenkapper - dameskapper
schoenhersteller
kleinhandelaar in zuivelproducten - melkventer
kleinhandelaar in levensmiddelen
foornijveraar
consumptie-ijsbereider
exploitant van frietkraam - frituurexploitant
kleinhandelaar in kranten en tijdschriften
kleinhandelaar in diverse textiel- en lederwaren
apotheker,

Voor deze beroepsgroepen geldt:

Nieuwe belastingplichtigen/btw-plichtigen mogen vanaf 1 januari 2022 niet langer hun belastbare grondslag (IB) / maatstaf van heffing (btw) bepalen door middel van forfaitaire grondslagen van aanslag die werden vastgesteld in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen.
Inzake btw kunnen belastingplichtigen onderworpen aan de normale belastingregeling of aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, vanaf 1 januari 2022 niet meer opteren voor de forfaitaire belastingregeling.