Studentenjobs tijdens corona

Om de getroffen sectoren te ondersteunen, worden bepaalde gewerkte uren door studenten niet meegeteld in de teller:

  • de uren van het 4e kwartaal 2020 en het 1e en 2e kwartaal 2021 die gewerkt zijn in de zorg of het onderwijs worden niet meegerekend
  • de uren van het 3e kwartaal 2021 in de horeca, evenementensector of culturele sector worden niet meegerekend
  • voor 2020 worden voor alle studenten de uren van het 2e kwartaal 2020 niet meegerekend

De algemene teller bij studentenjobs staat op 475 uur per jaar die mogen gewerkt worden en waarvoor de verlaagde sociale bijdragen verschuldidg zijn. Eens daarboven worden de volledige sociale bijdragen verschuldigd.