Vriendenaandeel: doen of niet?

Onder motto van het spaargeld te activeren, heeft de overheid het Vriendenaandeel uitgevonden!

Als particulier kan u tot EUR 75.000 investeren in een kmo en hiervoor krijgt u gedurende 5 jaar een fiscaal voordeel van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Voor de overheid heet dit dan 'friends with benefits'. Het welgekende gezegde 'doe geen zaken met FFF's' (Friends, Fools en Family) spreekt dit tegen. Hieronder omschrijven we kort waar er tegenaan kan gelopen worden bij het vriendenaandeel.

Het Vriendenaandeel houdt in dat er aandelen van een vennootschap gekocht worden. Bij een KMO is de waardering van de aandelen niet vanzelfsprekend, in tegenstelling tot een beursgenoteerd bedrijf. Aangezien de waarde niet zwart-wit vaststaat, kan er hier al enige discussie ontstaan. Stel dat uw vriend EUR 20.000 wil investeren, hoeveel aandelen staan daar dan tegenover?

Bovendien moet rekening gehouden worden dat het opzetten van het systeem van het Vriendenaandeel een kostprijs heeft, denk maar aan de analyse van de waardering van de aandelen als aan het vereiste verslag van de revisor. De grootte van de investering is af te wegen tegenover de kostprijs van de operatie.

 Aandelen kopen van een vennootschap houdt ook bepaalde risico's in. Er is van de overheid geen enkele waarborg voorop gesteld indien de onderneming failliet zou gaan. 

Bij het wegvallen van het fiscale voordeel is het mogelijk of waarschijnlijk dat de investeerder opnieuw uit het kapitaal wenst te stappen. Het is dus belangrijk om bij de instap ook meteen de uitstap te bespreken.

Alle bovenstaande punten dienen voldoende aandacht te krijgen om te vermijden dat een vriend, door discussies en onenigheid, na deze investering geen vriend meer is. 

Weet dat er andere financieringsvormen bestaan voor de onderneming, waarbij de investeerder ook geniet van fiscale voordelen en waarbij bepaalde waarborgen ingebouwd zijn door de overheid. Denk hier maar aan de Win-winlening, de tax shelter voor startende of groeiende ondernemingen of de corona-tax shelter.

Aarzel niet ons te contacteren indien u meer informatie wenst over mogelijke financieringsvormen.