Corona- Update

De Kamer heeft vorige week donderdag een nieuwe reeks maatregelen goedgekeurd die de solvabiliteit van bedrijven en zelfstandigen moeten versterken.  


Investeringen worden beloond met verhoogde investeringsaftrek van 25% 

Het ondersteunen en stimuleren van investeringen is een belangrijke factor om de economie op termijn terug uit het slop te halen. De verhoogde investeringsaftrek tot 25% komt hier aan tegemoet.  
Een onderneming die in 2020 investeert kan 25% van de investeringen in mindering brengen van de belastbare basis. Daarnaast zal ook de investeringsaftrek van 20% aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van slechts gedurende 1 jaar. 
 
Afschaffen december voorschot 2020 

Ondernemingen moeten normaal voor 20 december een BTW-voorschot betalen. Om zo veel mogelijk liquiditeit in de onderneming te houden voor de uitoefening van de activiteiten wordt het decembervoorschot 2020 afgeschaft. 
 
Tax shelter voor KMO’s 

Het tax shelter systeem dat reeds bestaat voor startende ondernemingen en voor groeibedrijven wordt in het kader van Covid-19 tijdelijk uitgebreid naar alle kmo’s die gevolgen van de corona-crisis ondervinden. Deze maatregel laat toe om op een fiscaal gunstige manier kapitaal te investeren in een vennootschap. De specifieke modaliteiten moeten nog bekend gemaakt worden. 
 
Receptiekosten en giften aan erkende instellingen

Om de zwaar getroffen evenementensector te ondersteunen, is er beslist om de aftrekbaarheid van de kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering daarvan te verhogen van 50% naar 100% in 2020. 

De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt verhoogd van 45 naar 60% in 2020. 

Nieuwe regime tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht 

Het huidige flexibele regime van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht blijft bestaan tot 31 augustus 2020 (in zwaar getroffen sectoren tot 31 december 2020). Daarna wordt het aangepast om zo een overgang te maken naar de klassieke economische werkloosheid. 

Het “overgangs-regime” kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen. 

Bovendien geldt vanaf 13 juli een nieuwe meldingsplicht aan je medewerkers indien er iets verandert aan de periode of de dagen van werkloosheid.  Als de meldingsplicht niet wordt nageleefd, moet het loon van de medewerkers doorbetaald worden tijdens de tijdelijke werkloosheid. 

Indien je vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.