*UPDATE* Compensatiepremie van 3000 euro + Wat te doen met handelshuur?

Woensdagmiddag 1 april heeft de Vlaamse regering een nieuwe premie aangekondigd: de corona-compensatiepremie.

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben. Zij moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Over welke ondernemers gaat het?

 • Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.
 • Ondernemers die geen recht hebben op de hinderpremie van 4.000 euro

(Voorlopige ?) Voorwaarden

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro.
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • Die de minimumbedragen betalen zoals een hoofdberoeper
  • Die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer
 • Het omzetverlies in de referentieperiode (14 maart 2020 tot en met 30 april 2020) is minstens -60% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.
 • Voor starters wordt dit omzetverlies vergeleken met het neergelegde financieel plan
 • Voor VZW’s is deze compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minsten één iemand voltijds tewerkgesteld is

Hoe?
De aanvraag zal ingediend moeten worden op de website van www.vlaio.be met de elektronische identiteitskaart en pincode of met de ItsMe-app. De applicatie staat op dit moment nog niet online.

 

Handelshuur en overmacht door corona

Kan ik overmacht inroepen om mijn handelshuur niet te betalen?  Anderzijds, wat moet ik doen indien mijn handelshuurder de huur niet betaalt

De verplichte sluiting door de overheid vormt op dit moment geen argument om de handelshuur niet te betalen.

Indien de onvoorziene en ongekende corona-maatregelen voor een langere tijd aangehouden worden, zou dit in de toekomst echter toch voor discussies en juridische kwesties kunnen zorgen. Aangezien de huidige situatie zal leiden tot verschillende interpretaties en uitkomsten, zal de rechtspraak in de toekomst hier meer richting in moeten geven.

Op dit moment is er nog geen rechtspraak om zich op te beroepen.

Daarom is het aangewezen dat partijen in overleg treden met elkaar. Zorg dat er duidelijke en concrete afspraken worden gemaakt. Is er sprake van huur opschorting of kwijtschelding? Vanaf wanneer moet de normale huur worden hernomen? Binnen welke termijn moet de opgeschorte huur ingelopen worden?

Indien vragen of bijstand gewenst, aarzel niet ons te contacteren