640 EUR belastingvrije dividenden, en nu…?

Vanaf inkomstenjaar 2018 is de eerste schijf van EUR 640 van ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. De regering wil met deze regel het spaargeld activeren en het aankopen van aandelen stimuleren. Voor de inkomsten 2019 wordt het vrijgestelde bedrag opgetrokken tot EUR 800. 

Zowel dividenden van Belgische aandelen als van buitenlandse aandelen komen in aanmerking voor de vrijstelling. Er gelden een aantal uitsluitingen (bv. uitkering door juridische constructies, geherkwalificeerde intresten).

De vrijstelling moet wel aangevraagd worden, in tegenstelling tot de automatische vrijstelling op spaargelden. De aanvraag gebeurt via de aangifte personenbelasting en geldt enkel voor natuurlijke personen en per belastingplichtige.

Voor inkomsten 2018 wordt EUR 640 dividenden vrijgesteld, hetgeen gelijk is aan EUR 192 indien een roerende voorheffing van 30% betaald is. De terugbetaling van de ingehouden roerende voorheffing wordt verrekend met de betalen belasting. Indien er geen belasting dient betaald te worden, wordt het bedrag terugbetaald.