Voorafbetaling belastingen over inkomsten 2019

Het zomerakkoord heeft geleid tot een verhoging van het vermeerderingspercentage naar 6,75% dat wordt toegepast wanneer een vennootschap geen voorafbetalingen doet. Ook voor de zelfstandigen wordt een belastingvermeerdering toegepast, die evenwel lager ligt dan bij de vennootschappen. Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de voorafbetalingen een nieuw uniek rekeningnummer en wijzigt de gestructureerde mededeling.  

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer:

BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020.

De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

 

Voor een vlotte en snelle verwerking van de betalingen is het belangrijk dat deze gestructureerde mededeling gebruikt wordt.

 

Vanaf midden maart 2019 zullen de belastingplichtigen op elk moment de geactualiseerde toestand van de door hen gedane voorafbetalingen kunnen consulteren via My Minfin.

 

De data voor de voorafbetalingen in 2019 zijn als volgt:

1e voorafbetaling :       ten laatste op 10 april 2019

2e voorafbetaling:        ten laatste op 10 juli 2019

3e voorafbetaling:        ten laatste op 10 oktober 2019

4e voorafbetaling:        ten laatste op 20 december 2019

Het bedrag van de voorafbetaling wordt geraamd op de evolutie van de belastbare winst van inkomsten 2019.