Vervanging feestdagen en collectieve vakantie -formaliteiten

Ieder jaar zijn er 10 wettelijke feestdagen bepaald. Werknemers van de privésector werken in principe op deze dagen niet.

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag (bv. als de sluitingsdag de woensdag is), moet deze dag vervangen worden door een gewone werkdag. Die vervangingsdag kan voor de feestdag - of erna vallen, maar moet in ieder geval binnen hetzelfde kalenderjaar liggen.

Er is een wettelijke verplichting om deze vervangingsdag voor het volgende jaar mee te delen aan uw medewerkers. Voor 2019 betekent dit dat bijvoorbeeld de Nationale feestdag (zondag 21 juli 2019) vervangen zal moeten worden.

Hoe vervaningsdag(en) bepalen?

Als de vervangingsdag niet beslist is door het paritair comité of de ondernemingsraad, dan spreken werkgever en werknemer(s) af.

Als er geen vervangingsdag is vastgesteld, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag volgend op de feestdag waarop in de onderneming normaal gewerkt wordt.

De werkgever moet voor 15 december 2018 de vervangingsdag(en) bekend maken.

In het kader van een correcte loonberekening, vragen wij aan onze loonklanten deze data zo spoedig mogelijk aan ons te bezorgen. Indien u een periode van collectieve sluiting voorziet in uw bedrijf, gelieve ons ook deze data door te geven.

Om de vervangingsdag(en) en periodes van collectieve sluiting aan ons door te geven, gebruikt u deze brief.

 

Voor bijkomende informatie contacteer ons.