Onbelast bijverdienen

Sinds 15 juli 2018 is het toegestaan om tot €6000 per jaar onbelast bij te verdienen. Dit geldt voor drie verschillende soorten activiteiten:

  • Bijklussen voor medeburgers (vb. gras maaien, bijles geven)
  • Verenigingswerk (vb. gidsen, sporttraining)
  • Bijverdienen via een deelplatform (vb. Uber, Deliveroo).

Bijverdienen door af en toe, en dus zonder regelmaat, bij te klussen bij medeburgers kan door werknemers (die minstens 4/5 werken), zelfstandigen (de activiteit in hoofdberoep moet anders zijn dan de activiteit als bijverdienste) en gepensioneerden. Een mondelinge overeenkomst tussen beide partijen volstaat. De bijklusser moet zich aanmelden op bijklussen.be en de geleverde prestaties registreren: de activiteit, de periode en het betaalde bedrag.
 
Bijverdienen door verenigingswerk is mogelijk bij socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk of bij openbare besturen. Werknemers (die minstens 4/5 werken), zelfstandigen (de activiteit in hoofdberoep moet anders zijn dan de activiteit als bijverdienste) en gepensioneerden kunnen op deze manier bijverdienen. In deze situatie moet de vereniging aangifte doen op bijklussen.be en de prestaties van de bijklusser registreren: de activiteit, de periode en het betaalde bedrag.
 
Bijverdienen door de deeleconomie kan door iedereen. Let op: de activiteit in hoofdberoep van een zelfstandige moet verschillen van de activiteit als bijverdienste. In de deeleconomie gaat het om diensten die via een erkend deeleconomieplatform aangeboden worden aan particulieren. De inkomsten van deze diensten moeten worden aangegeven op de belastingbrief.
 
In totaal mag een bijklusser maximaal €6000 per jaar verdienen. Dit maximumbedrag omvat inkomsten van ofwel één soort activiteit of van een combinatie van de activiteiten. Het bedrag verworven door bijverdiensten voor klussen bij medeburgers en verenigingswerk mag niet hoger zijn dan €500 euro per maand. Inkomsten verdiend door de deeleconomie mogen maximaal €6000 per jaar bedragen, in dit geval is er geen maandlimiet.

Indien je meer informatie wenst, kan je de website over de regeling raadplegen: bijklussen.be of ons contacteren.